Fiatalkorúak

 

Elsősorban az aggódó szülőknek, törvényes képviselőknek ajánlom soraimat, hiszen közvetve éppen úgy érinti ez őket, mint magát a fiatalkorút és érthető módon tudni szeretnék mi vár a gyermekükre, mire lehet számítani egy büntetőeljárás során.

Kit tekint egyáltalán a büntetőjog fiatalkorúnak?

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásnak azzal szemben van helye, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. Több terhelt esetén a bíróság a felnőtt korú terhelt ügyét a fiatalkorú ügyével együtt bírálja el, ha az a fiatalkorú ügyével összefügg.

A fiatalkorúak ügye fokozott büntetőjogi védelmet igényel.

Ennek megfelelően fiatalkorú elleni eljárásban kötelező a védőügyvéd részvétele. Az ügyvédnek jelen kell lennie a vádemelés előtt a fiatalkorú részvételével tartott

a) gyanúsítotti kihallgatáson,

b) szembesítésen,

c) felismerésre bemutatáson,

d) helyszíni kihallgatáson,

e) bizonyítási kísérleten, valamint

f) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárásban tartott ülésen.

Esetükben büntetőeljárásnak csak közvádra van helye, a magánvádra üldözendő bűncselekmények esetében az ügyészség jár el.

Kötelező szakértő kirendelése a megalapozott gyanú közlését követően, ha a bűncselekmény elkövetésekor a fiatalkorú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, a beszámítási képességének és a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességének vizsgálata érdekében.

Mennyi időn belül kell az eljárást lefolytatni?

Fontos azt is tudnia, hogy a nyomozást a fiatalkorú gyanúsítotti kihallgatásától számított egy éven belül be kell fejezni, ha a fiatalkorúval szemben öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.

Amennyiben öt évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban nyomozás, annak határideje a gyanúsítotti kihallgatástól számított két éven túl nem hosszabbítható meg, míg felnőttkorú elkövetőnél az új büntetőeljárási törvény szerint ez további 6 hónappal hosszabbítható.

A letartóztatás tartama fiatalkorúaknál

A letartóztatás megszűnik, ha annak tartama

a) a bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét be nem töltő fiatalkorúval szemben az egy évet,

b) a bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltött fiatalkorúval szemben a két évet

eléri, kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott letartóztatás esetét, továbbá ha a másodfokú vagy a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása iránti eljárás van folyamatban, vagy hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban.


A letartóztatás tartama alatt a bíróság a letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyészség, a terhelt, vagy a védő indítványára, vádemelés után hivatalból is megváltoztathatja.

Az előkészítő ülés és a tárgyalás kapcsán is szigorúbb szabályok érvényesülnek, hiszen a bíróság előtt a fiatalkorú védőjeként az új eljárási törvény szerint ügyvédjelölt nem, csak ügyvéd járhat el.

Üzenetküldés


fiatalkorú ügye miatt keresem
idézést kaptam tanúként
idézést kaptam gyanúsítottként
vádiratot kaptam
jogi tanácsadásra jelentkezem

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

error: A másolás nem engedélyezett.