Sértett vagyok

Sok esetben tapasztalom azt, hogy az engem felkereső ügyfelek nagy része nincs tisztában azzal, hogy a sérelmükre elkövetett cselekmény kimerít-e valamilyen bűncselekményt, míg egyes esetekben olyan ügy miatt is feljelentés megtételét fontolgatják, ami nem is biztos, hogy bűncselekmény, vagy adott esetben szabálysértés.

Amennyiben a feljelentése megtételében szakértő személyt kíván megbízni, lépjen velem kapcsolatba, hogy segítsek az elkövető felelősségre vonásában.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozatává vált és feljelentés megtételén,  hatósági eljárás igénybevételén gondolkodik, kérem vegye fel velem mielőbb a kapcsolatot. Nem kell tudnia azt, hogy egy büntetőeljárás hogyan zajlik le, milyen gyorsan - vagy lassan, azonban elvárható igény az ön részéről, hogy annak eredményes lefolytatásában szakember segítse. Ebben tudok önnek segíteni.

Gyakori az, hogy a hatósággal való ellenérzés miatt „úgysem fognak semmit tenni”, vagy magától az eljárástól való viszolygás miatt nem tesz a sértett feljelentést. Ezek leküzdésében és az eljárásban való aktív részvételemmel segítek, hogy az eljárás eredményes legyen, és abban ne érezze egyedül magát.

Sértettként az eljárásban részt venni nagyon nehéz.  Ráadásul mást tart ön sértettként fontosnak és mást egy ezzel foglalkozó szakember, aki felhívja az ön figyelmét arra, hogy mi az, aminek az ügye szempontjából is jelentősége van. A bűncselekmények jelentős része úgynevezett közvádra üldözendő cselekmények, melyekben az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.

Egyes bűncselekmények kapcsán azt tapasztalom, hogy az ügyfél olyan sokáig töpreng azon, hogy  forduljon-e hatósághoz és ha igen, hová, kihez, hogy egyszerűen kifutnak a feljelentés megtételére nyitva álló határidőből. A magánindítványra üldözendő bűncselekmény esetén csak a jogosult indítványára indítható meg, vagy folytatható a büntetőeljárás és attól a naptól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekményről tudomást szerzett. Fontos tudnia, hogy egyes bűncselekmények kapcsán a feljelentést a bíróságon kell megtenni. Ilyenek a magánvádra üldözendő cselekmények és a pótmagánvádas eljárás.

Magánvádra üldözendő cselekmények

A magánvádló az a sértett,

a) aki könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés vagy becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, vagy

b) amely magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés vagy becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése

esetén a vádat képviseli.

Amennyiben sértettként már tett feljelentést, de azt a nyomozó hatóság, vagy ügyészség határozatával amiatt utasította el, mert a feljelentett cselekmény nem közvádra üldözendő bűncselekmény, a feljelentést elutasító határozat kézbesítését követő egy hónapon belül léphet fel magánvádlóként.

Ráadásul a vádlott bűnösségének bizonyítása is a magánvádlót terheli.

Tehát ha a tudomásszerzéstől számított 30 napon túl érik meg önben a gondolat a feljelentés megtételére, úgy a feljelentését a hatóság el fogja utasítani.

Pótmagánvádas eljárás

A magánvádas eljárástól eltérő, azzal nem összekeverendő a pótmagánvádas eljárás.

Erre az eljárásra akkor van lehetősége a sértettnek, ha

a) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította,

b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárást megszüntette,

c) az ügyészség a vádat ejtette.

Fontos tudnia, hogy a pótmagánvádas eljárásban a sértett jogi képviselete kötelező.

Röviden összefoglalva a pótmagánvádló az a sértett, aki a közvádra üldözendő bűncselekmény miatt a vádat képviseli.

Amennyiben a feljelentése a fenti okok valamelyike miatt zátonyra futott, lépjen velem kapcsolatba, hogy a segítsek az elkövető felelősségre vonásában.

Üzenetküldés


feljelentés, sértetti jogi képviselet miatt keresem
idézést kaptam tanúként
idézést kaptam gyanúsítottként
vádiratot kaptam
jogi tanácsadásra jelentkezem

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

error: A másolás nem engedélyezett.